Orthopedische schoenen

(OS-A)


Orthopedische schoenen (Ook wel OS-A schoeisel genoemd) zijn volledig op maat vervaardigde schoenen


Wanneer orthopedische schoenen?

Orthopedische schoenen worden voornamelijk voorgeschreven door een specialist. Dit kan een orthopedisch chirurg, revalidatiearts of bijv. een reumatoloog zijn.

Als aanpassingen aan confectieschoenen of semi-orthopedische schoenen niet geschikt zijn om uw klachten te reduceren kunt u in aanmerking komen voor orthopedisch schoeisel.

Orthopedisch schoenen kunnen worden voorgeschreven voor tal van redenen waaronder bijvoorbeeld :

Reuma

Diabetes 

Neuropathie

Artroseklachten in voet of enkel

Amputaties

Dusdanige vorm of standsafwijkingen van de voet(en)

Spier en gewrichtstoornissen

Aangeboren afwijking

Voetproblematiek na een ongeval

Aanmeetprocedure

Aanmeten van orthopedische schoenen (1e afspraak)

Tijdens een aanmeetafspraak bespreken we wat uw klachten zijn, wordt er een voetonderzoek uitgevoerd, wordt er gekeken naar uw looppatroon en we maken voetafdrukken.  Na het aanmeten wordt er een pas-afspraak ingepland.

Passen van pas-schoen en bespreken kleur en model (2e afspraak)

Aan de hand van de 1e aanmeetafspraak is er een leest (mal) , voetbedden en kunststof doorzichtige pas-schoenen vervaardigd. Tijdens deze afspraak wordt de

pas-schoen gepast om te controleren of de pasvorm en stand in orde zijn.

Ook wordt er met u een kleur en model uitgezocht waarbij ik u adviseer. Na deze afspraak kunnen uw definitieve schoenen vervaardigd worden. 

Aflevering orthopedische schoenen (3e afspraak)

Als uw orthopedische schoenen gereed zijn wordt er een afleverafspraak met u gepland. Hierin worden de definitieve schoenen gepast en wordt bekeken of deze voldoen aan de eisen passend bij uw voetprobleem.

Nadien wordt nog een laatste controle afspraak ingepland welke plaats vindt als u ongeveer 6 weken met uw schoenen heeft gelopen.

Nacontrole (4e afspraak)

Na een periode van ongeveer 6 weken vindt er een nacontrole plaats. Gaat alles naar wens wordt er gekeken of u vanuit uw zorgverzekeraar recht heeft op een wisselpaar (2e paar) schoenen. Is dit het geval en is de wens hiervoor aanwezig starten we de vervaardiging van een 2e paar schoenen op.

Levertijd, vergoedingen en gebruiksduur

 

De levertijd van een 1e paar orthopedische schoenen bedraagt tot 12 weken. Als er gewacht moet worden op goedkeuring van uw zorgverzekeraar kan dit de levertijd negatief beïnvloeden.

Ontvangt u voor het eerst orthopedische schoenen? U heeft 3 maanden na levering van het 1e paar recht op een extra paar om af te kunnen wisselen.
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar mag uw schoeisel vervangen worden na 15-18 maanden.

Orthopedische schoenen gaan ten lasten van uw eigen risico. Tevens zit er een eigen bijdrage op ieder paar orthopedische schoenen.

Voor 2024 bedraagt de eigen bijdrage €130,00. Tot 16 jarige leeftijd is de eigen bijdrage €65,00.